Endodonti – Rotfyllningar

Rotfyllning krävs när tandens nerv är skadad, infekterad eller inflammerad. Anledningen till detta kan vara trauma, djupa kariesangrepp, tandpressning eller som en komplikation efter en kirurgiskt, ortodontisk eller protetisk behandling. Syftets med en rotfyllning är att få bort alla bakterier. När kanalerna förmodas vara bakteriefria görs rotfyllningen varefter man gör en lagning eller krona beroende på graden av tandsubstansförlust. En rotfyllning kan kräva flera besök då man vill förvissa sig om att tandens kanaler är så bakteriefri som möjligt. Annars ökar risken för nya infektioner. 

Om ett hål har blivit djupt kan det skada tandens inre. Det kan leda till att det bildas bakterier som leder till en bakterieinfektion i tandens rotkanal. Tandnerven blir till en början inflammerad och så småningom kommer nerven att gå i nekros och infektionen blir fullbordad. Vidare kan infektionen sprida sig till benet som omger rötterna. Det är inflammationen/infektionen som gör att du får tandvärk. Kroppens eget försvar kommer inte åt bakterierna, därför måste tanden göras ren och rotfyllas. Det kan även finnas andra anledningar till att en tand behöver rotfyllas, till exempel vid kraftig tandpressning och omfattande frakturer.

Efter en rotbehandling är tanden försvagad då man har borrat ur tandens inre. Det är därför viktigt att tanden byggs upp med en stark konstruktion. I vissa fall kan man enkelt göra en fyllning men för den bästa långtidsprognosen är en porslinskrona att föredra.

Skärmavbild 2022-01-11 kl. 19.45.51.jpg

Hur går en rotfyllning till?

En rotbehandling med rotfyllning kräver oftast 1-2 behandlingstillfällen. Vid vissa komplicerade fall kan man behöva fler besök.

Under rotbehandlingar använder man en gummiduk som isolerar tanden. Denna duk skyddar tanden från omgivande saliv och bakterier men den skyddar även patienten från att svälja ner vätskor, filar och andra instrument.

 

Vid den första behandlingen öppnas en väg in till pulparummet för att lokalisera rotkanalerna. Antalet rotkanaler kan variera från tand till tand. Kostnaden för en rotfyllningen är direkt relaterat till antalet rotkanaler.

 När man har lokaliserat kanalerna för man ner tunna filar i dessa för att mäta längden på kanalen, här tar man även hjälp av röntgen.När man har konstaterat antalet kanaler och längden är det dags att rengöra kanalerna, genom att avlägsna infekterad vävnad och spola med bakteriedödande vätskor.

Till vår hjälp har vi det senaste inom rotbehandlingar. Det är en avancerad maskinell fil som anpassar sig till kanalens oregelbundenhet och spolar rikligt med vätska i hela rotkanalen samtidigt som den avlägsnar infekterad vävnad. Systemet kallas SAF och är vetenskapligt beprövat och unikt i sitt sätt att arbeta.

Under rotbehandlingen tas flera röntgenbilder i olika vinklar för att kontrollera behandlingen och dess framfart.

När tanden är rensad och rengjord fylls utrymmet med ett bakteriedödande medel som får verka. Under tiden får du en provisorisk fyllning. Det är viktigt att man är försiktig och inte biter av något hårt eller överbelastar tänder som genomgår en rotbehandling, då risken för frakturer är större.

Vid nästa besök görs rotfyllningen. Viktigt att tanden vid det här tillfället är symtomfri, annars bör föregående steg upprepas. Vid rotfyllningsmomentet kläs rotkanalsväggarna med ett trögflytande rotfyllningsmaterial och självaste rotkanalen fylls med guttaperka, ett gummimaterial som ersätter den skadade vävnaden. Det är viktigt att hela rotkanalen fylls ut med en tät rotfyllning för att undvika läckage av bakterier.

Den färdiga rotfyllningen kontrolleras med röntgen.

Gör det ont?

De flesta brukar bli förvånade när de upptäcker att behandlingen av rotfyllningen sker lätt och smärtfritt. I regel utför man rotbehandlingar under lokalanestesi. Efter en rotbehandling och när bedövningen har släppt, kan man uppleva en ömhet de första dygnen. I ovanliga fall kan man uppleva värk, svullnad eller feber, då bör man kontakta sn tandläkare eller jourhavande tandläkare.

Att tänka på efter rotbehandling

Att avgöra om en rotbehandling är lyckad eller inte kan vara svårt. Det första tecknet på en lyckad behandling är att tanden är symtomfri. Därefter följer läkning av infektionen. Det är viktigt att man följer upp och tar röngenbilder, det kan ta några månader innan man ser röntgenologiska tecken på en pågående läkning. Trots att det tar lång tid innan man kan säga att rotbehandlingen har varit lyckad är det viktigt att skydda tanden med en stark konstruktion under tiden. Som tidigare nämnt blir tanden försvagad och skör efter en rotbehandling och risken för frakturer ökar. I värsta fall kan tanden gå sönder så pass mycket att den behöver extraheras.