Svea Tandvård AB etablerades 1999. Dessa har sedan starten vuxit och idag har Svea Tandvård närmare 5000 patienter. Kliniken är att betrakta som den enskilt största tandläkarkliniken på orten, och detta i konkurrens med folktandvården.

pexels-jonathan-borba-4687907.jpg

Kliniken

Sedan 2010 huserar vi i nya lokaler på Storgatan 4 och från och med 2017 även på Järntorgsgatan 4. Fastigheten på Storgatan 4 har gett oss möjligheter för att möta det patienttryck som fanns på kliniken. Den nya fastigheten togs över i december 2009, och ett omfattande renoveringsarbete initierades i januari 2010. Hela fastigheten skulle anpassas till att möta upp framtidens tandvård. Konferensanläggningen är anpassad för klinisk utbildning. Givetvis är lokalen även handikappanpassad.

 

Dagens personalstab utgörs av tre tandläkare, två tandhygienister och fem tandsköterskor.

Svea Tandvård, Storgatan 4 Arboga

Svea Tandvård, Järntorgsgatan 4 Arboga

Personalfördelningen är utarbetad efter en team modell, där en tandläkare, en tandhygienist och en tandsköterska ingår. Målsättningen är att varje medlem i teamet är delaktiga i behandlingen, detta innefattar även tandsköterskan. Genom att ha en balanserad personalfördelning så tror vi att personalens engagemang ökar och därmed kvaliteten.

Kvalitet

Våra idéer grundar sig på att vi tror på den förebyggande tandvården. Den är vår ledstjärna eftersom vi vill ha en konstruktiv vård. Vi vill agera innan problemen blir allvarliga och inte reagera i efterhand, men samtidigt måste våra patienter ha tillgång till den modernaste och bästa vården när behovet finns. Målet för vårt arbete och oss som människor är att försöka uppnå bästa möjliga hälsa för varje individ på kliniken. Genom att alltid visa omtanke, respekt och ett positivt bemötande hoppas vi kunna möta målet och genom att vara ha kompetens och ständigt utvecklas hoppas vi kunna öka våra kvalitet.

Svea Tandvård är sedan starten ansluten till Almasofts digitala verktyg för patientsäkerhet och klinikutveckling, Qdent.

jonathan-borba-v_2FRXEba94-unsplash.jpg

Varumärke

Klinikens varumärke är idag utan tvekan det starkaste på orten inom sitt verksamhetsområde. Vi har arbetat väldigt aktivt med att stärka relationen med omgivningen och invånarna i Arboga. Idag är Svea Tandvård synonymt med kvalitativ tandvård och engagerad personal. Varumärket har gett eko, inte bara på orten utan även i närliggande städer. Från och med 2010 har vi för första gången börjat aktivt marknadsföra kliniken, detta har inte gjorts tidigare år.